За ДЦДУ "Добро сърце"

Дневен център “Добро сърце” е делегирана държавна дейност, второстепенен разпоредител на Община Перник и член на Национален алианс за социална отговорност (НАСО). Той осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за деца с множество увреждания. Капацитетът му е 36 места за деца на възраст от 3 до 18 години. Центърът насърчава и подкрепя тяхното физическо, умствено, социално, емоционално и културно развитие. Дневен център “Добро сърце” предоставя условия за осъществяване на висококачествени услуги за рехабилитация, развитие и обучение на всеки  свой потребител. Дава възможности на децата да развиват потенциалните си заложби, да общуват и да участват пълноценно в живота на общността.

Дейността на центъра  е насочена към цялостно обслужване на настанените деца през деня. Стимулира се активно изграждане на самостоятелност и вграждане в живота на семейството и общността, на база развитие на индивидуалните възможности и интереси на всяко дете. Следват се утвърдените в международните документи права на детето, неговия интерес и емоционално благополучие. Утвърждават се равнопоставеност, по-високо качество и достоен живот на всички деца. Дневният център познава и непрекъснато проучва потребностите и проблемите на децата с увреждания в Община Перник и техните семейства. Провежданата политика на центъра е да се предоставя и управлява професионална грижа за децата, която защитава техните интереси качествено, ефективно и дългосрочно.
BGtop Гласувай за мен в BGTop100.com
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg